top of page
Christofer_Gradin_Franzen_005_edited.jpg

Under ditt första terapisamtal...

Får du beskriva dina positiva mål med terapin och vad det är du behöver min hjälp med för att nå ditt. Tillsammans utforskar vi olika situationer där du upplever problemen för att få en tydligare bild av de psykologiska processer som ligger till grund för dem. Utifrån denna formulerar vi tillsammans ett fokus och viktiga teman för terapiprocessen som känns rätt för dig. Då det första samtalet oftast är en dubbelsession (2x50 minuter) hinner vi ofta också jobba utifrån ditt fokus för att skapa den förändring du önskar i ditt liv. 

Om du har svårt att formulera positiva mål och se vilka problem du önskar få hjälp med, kan detta bli vårt fokus att jobba med.


SÖKORSAKER

Det finns många olika orsaker till att söka psykoterapi: Det kan vara en ångest som dyker upp i olika sammanhang eller som ständigt ligger i bakgrunden och maler, svårigheter att veta vad du vill med ditt liv och att tro på dig själv och din förmåga, problem och svårigheter i din relation som svartsjuka och brister i kommunikationen, eller något helt annat.


Den metod (ISTDP) som jag jobbar med tar din upplevelse och vilja till förändring som utgångspunkt. Detta innebär att så länge som du själv upplever att du har ett psykologiskt problem som du vill ha hjälp med så är du välkommen att kontakt mig för att boka in ett första samtal där vi tillsammans utforskar dina problem och hur vi kan jobba med dem.


ISTDP - INTENSIVE SHORT TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

ISTDP (på svenska: Intensiv psykodynamisk korttidsterapi) är en affektfokuserad terapiform som har sin vetenskapliga grund i forskning om anknytningssystemet samt känslolivets betydelse och utveckling. 

Utmärkande för metoden är en aktiv terapeut som hjälper klienten att hitta ett eget tydligt fokus och att hela tiden vara i kontakt med sin egna vilja i terapiprocessen. Med klientens samtycke utmanar terapeuten de psykologiska mönster som orsakar lidande i klientens liv. 

Mer information om metoden finns att läsa här:
www.istdpsweden.se
http://istdpinstitute.com/


OM MIG

Jag är legitimerad psykolog och tog min examen från Stockholms universitet med psykodynamisk inriktning. Min Core-utbildning i ISTDP gjorde jag tillsammans med Jon Fredrickson och Tobias Nordqvist.

I nuläget ägnas all arbetstid till min psykoterapiverksamhet. För att ge mig själv de bästa möjligheterna att utvecklas som terapeut och mina klienter bästa möjliga förutsättningar att använda sina terapiprocesser till att nå sina mål har jag valt att avsätta halva min arbetstid till utvärdering och övning. Det material jag använder för utvärderingar är dels videoinspelningar av terapisessioner (något som jag rekommenderar men som inte är ett krav för att gå i terapi hos mig) samt svar på korta skattningsformulär som fylls i innan och efter varje terapisession. Dessa ger mig ledtrådar kring vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i mötet med klienter. Med detta som utgångspunkt ägnar jag mig åt det som kallas för "deliberate practice", eller medveten träning på Svenska. Detta innebär i praktiken att jag identifierar brister i mitt eget förhållningssätt och lägger tid på att göra olika övningar för att utveckla de terapeutiska färdigheter som gör att jag kan ge mina klienter bättre förutsättningar att nå sina mål. 

Jag har tidigare utforskat ett flertal andra sätt och områden att använda psykologisk kunskap för att skapa positivt värde i världen.  Jag har bland annat utforskat spelbaserade psykologiska processer för arbetsgrupper och metoder för att arrangera pop-up hemmakontor med kollektiva arbetsprocesser, som syftar till att deltagarna bättre ska kunna ge och ta emot stöd från varandra. Mer om dessa projekt finns att läsa om på bland annat dessa sidor.

www.hoffice.nu
www.cohero.seMINA TJÄNSTER

Jag erbjuder ISTDP på svenska och engelska centralt i Stockholm. Min mottagning är belägen på Tavastgatan 29D nära Mariatorget.

Utöver ett vanligt upplägg med samtal varje eller varannan vecka finns även möjlighet till:

-Blockterapi där vi bokar in 2 längre terapipass på 3 timmar samma vecka. Detta kan vara ett alternativ för dig som vill gå i terapi, men inte har möjlighet att göra det på din hemort.

-ISTDP på distans med hjälp av web-kamera. Ett alternativ som passar för dig som vill gå i terapi men som på grund av geografiska omständigheter har svårt att träffa en terapeut. Video-samtalen äger rum via en säker krypterad plattform.

Mitt arvode är 1200kr per 50 minuter. 

KONTAKT

Skriv gärna ett e-mail till mig om du är intresserad av påbörja en terapikontakt eller om du har några ytterligare frågor kring detta.

Du behöver inte berätta något om dig själv eller de problem som du söker för när du bokar tid.

Om du skulle önska prata med mig i telefon eller via video-länk innan du bestämmer dig om du vill boka in ett första terapisamtal är detta något som jag gärna gör. Du bokar ett 15 minuter långt informationssamtal med mig genom att skicka ett mail till mig. Jag återkommer med några förslag på tider.  För dessa utforskande telefonsamtal fakturerar jag inget arvode. 

bottom of page